Risico's en weerstandsvermogen

Op basis van de informatie bekend bij het opstellen van deze Nota van Wijziging zijn er geen nieuwe risico’s geïdentificeerd of zijn er (significante) wijzigingen op reeds bestaande risico’s bekend om het beschikbare weerstandsvermogen aan te passen.

Deze pagina is gebouwd op 01/03/2023 09:57:40 met de export van 11/03/2022 13:32:58